Hiểu người quý hơn dùng người

 1. Khi muốn đối phương sợ hãi nhất, hãy làm tăng nỗi sợ hãi trong họ, Khi hoảng sợ, họ sẽ không dấu được tình cầm thực của mình
 2. Khi cảm động, sẽ không thấy được sự thay đổi bất thường của người khác, hãy thay đổi đối tượng, chuyển sang nói chuyện với người thân của họ, như thể có thể tìm hiểu được đôi điều về người đó.

I Hiểu người quý hơn dùng người

Ngọc bích trên núi Sở đáng giá ngàn vàng, nhưng nếu Biện Hòa không đập nó ra thì cũng chỉ như là một viên đá mà thôi. Điều này chứng tỏ việc phát hiện nhân tài là vô cùng quan trọng.

Có được 10 con ngựa tốt không bằng một Bá Nhạc bởi tuấn mã tuy chạy rất nhanh nhưng nếu không gặp được Bá Nhạc thì không thể đi nghìn dặm một ngày. Nhân tài cũng vậy. phải có người phát hiện.

*    Hiểu người cũng có nhiều cách

 1. Phái đến một nơi xa nhậm chức để quan sát sự trung thành.
 2. Cho nhậm chức bên mình để quan sát lễ 1 nghĩa.
 3. Cử đi giải quyết việc rắc rối, phức tạp để quan sát năng lực.
 4. Hỏi một cách bất ngờ để quan sát sự mưu trí.
 5. Nhanh chóng định thời gian để quan sát uy tín.
 6. Gửi một tài sản lớn để quan sát đó có phải là người nhân nghĩa hay không.
 7. Cho biết tình hình nguy cấp để quan sát khí tiết.
 8. Cố ý chuốc say để quan sát bản tính.
 9. Để sống với nhiều người, ở một nơi phức tạp để quan sát thái độ xử lý công việc.

*  Yếu tố quan trọng để hiểu người

Muốn hiểu người, cần chọn 3 điều để tìm hiểu, quan sát. Thứ nhất là đức, thứ hai là lượng và thứ ba lá tài Đức là sự cương trực, vô tư, trung thành, liêm khiết, chứ không phải sự lãnh đạm thờ ơ, không ai chê cười cùng không ai khen ngợi. Lượng, chỉ sự tiếp thu ý kiến, dung nạp nhân tài. chứ không cậy thành phủ sâu. ôm giữ bổng lộc. địa vị Tài, chỉ sự phấn đấu để thành đạt, khả năng tùy cơ ứng biến, chứ không phải thói khôn vặt, mồm mép lanh lợi, giỏi viết báo cáo.

*  Hiểu người phải có cơ duyên

Thời Hán Vũ đế có một viên quan lang tên là Nghiêm Tứ làm quan được mấy chục năm mà vẫn chưa được đề bạt và trọng dụng. Ông buồn rầu than thở, lão thần đâu phải là không mong được kiên trung báo quốc, lập công danh. Thần đã làm quan được ba đời nhưng đều không gặp thời gặp thế. Văn đê mê văn mà thần lại thích võ, Cảnh đế ưa già mà thần lại còn trẻ, còn bệ hạ cần trẻ thì thần lại đã già. Đó chẳng phải là thần không giỏi giang mà cái số mình như thế. Điều đó chứng tỏ Nghiêm Tứ không thể tự mình thay đổi thời thế, không thể trổ hết tài năng, mặt khác cũng cho ta thấy, đối với nhân tài, thời cơ quan trọng như thế nào.

*  Hiểu người qua giao tiếp

Thông qua giao tiếp để trực tiếp tìm hiểu tính cách của một người nào đó là phương pháp quan trọng nhất.

Phải chú ý trong quá trình giao tiếp không để xảy ra điều 1 không phù hợp. Nên tạo ra một bầu không khí nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, thoải mái; không nhất thiết phải đê cạp co mục đích đến vấn đề then chốt nào đó, có thể hàn huyên những vấn đề không liên quan. Trong khi nói chuyện, chú ý đến cách nhìn và thái độ tiếp thu của đối phương về các vấn đề khác nhau, để hiểu  được tâm lý, tính cách và những suy nghĩ của họ, cần tinh tế để phân biệt được những lời nói của họ, lời nào thật lòng, lời nào thể hiện tính cách của họ, lời nào chỉ là buột miệng nói ra mà không mang bất kỳ ý nghĩa nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *