Lần nào cũng mu dư hơn order để về bán thêm Việt Nam ham lời haha còn 6 bịch khô bò BBQ và Tiêu đen 230k/pack kèm 3 hộp…

Lần nào cũng mu dư hơn order để về bán thêm Việt Nam ham lời haha còn 6 bịch khô bò BBQ và Tiêu đen 230k/pack kèm 3 hộp bánh dứa Đài Loan 280k/hộp.
Ai mua ăn Tết inbox tui nha.
Bán luôn thằng trong hình nếu được giá khách yêu inbox nhé ???
Update đã hết 3 hộp bánh dứa, chỉ còn khô bò và thằng trong hình nha haha


Facebook: https://www.facebook.com/april.vu

15 thoughts on “Lần nào cũng mu dư hơn order để về bán thêm Việt Nam ham lời haha còn 6 bịch khô bò BBQ và Tiêu đen 230k/pack kèm 3 hộp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *