MỘT NỬA

MỘT NỬA
Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?
Nhớ một nửa tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?
Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi: Bạn có là một nửa của tôi chăng?
– Trích truyện”Bảy bước tới mùa hè” của Nguyễn Nhật Ánh

15 thoughts on “MỘT NỬA”

  1. vậy mới hay con! Hôm thầy về thấy con nay “chất” hơn ko gầy còm như xưa… được ôm cái bất ngờ nữa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *