Đại ca chị nói, chẳng hiểu sao lại nảy nòi ra cái mụn, nặn cái bụp, nhân mụn bay lên tạo thành đường cong parapol…

Đại ca chị nói, chẳng hiểu sao lại nảy nòi ra cái mụn, nặn cái bụp, nhân mụn bay lên tạo thành đường cong parapol cực đẹp, nhưng đau điếng người. Mình bảo, so với em, chị không có tư – cách – mụn và từng – trải – mụn để kêu đau. Tốt nhất là nên ngắm vườn rau “Ba bốn lon” bên cửa sổ phòng cho dịu nỗi đau đi. Hihi
Tớt chủ ý thông báo trên mặt đất này không phải mình mình có mụn, và mình sắp được ăn rau sạch (mặc kệ hạt giống có sạch không) để nuôi mụn sạch :))


Facebook: https://www.facebook.com/vanthanhle1986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *