Phải tự thú là mình chưa có cảm giác Tết gì cả, dù nghe bảo ngày mốt ông Táo lên trời rồi

Phải tự thú là mình chưa có cảm giác Tết gì cả, dù nghe bảo ngày mốt ông Táo lên trời rồi. Nhưng trưa nay ngồi với mẹ đỡ đầu của [NAM, NHI, ĐẠI, TRƯỢNG, PHU], đại ca chị Thai Song Khe, cùng các bạn, thì mới vỡ ra, Tết không ở đâu xa, Tết đến từ đại ca chị, bằng những câu chuyện cười rách mỏ và yêu đời yêu sách yêu thiên la địa võng. Cảm ơn chị, người viết thiệp chúc mừng duyên nhất nước Việt! ?


Facebook: https://www.facebook.com/vanthanhle1986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *