Không chờ thì cũng hai ba, Mà đợi mai cũng chỉ là hai tư!, Thay ảnh bìa do họa sĩ Phạm Quang Phúc thiết kế cho có…

Không chờ thì cũng hai ba
Mà đợi mai cũng chỉ là hai tư!
Thay ảnh bìa do họa sĩ Phạm Quang Phúc thiết kế cho có không khí Tết với làng nước vậy. :))
Mơ năm mới cô dâu sẽ cưỡi chó về với mình, như trong hình, thật là tình, xịch xình xình.:))


Facebook: https://www.facebook.com/vanthanhle1986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *