Mỗi khi bố hỏi chuyện bạn gái, mình đều bảo con đang/vẫn đang trong tình trạng lấy đà

Mỗi khi bố hỏi chuyện bạn gái, mình đều bảo con đang/vẫn đang trong tình trạng lấy đà. Sau nhiều lần, thấy mình kiên nhẫn lấy đà quá, bố kết luận: Nghe thằng ế nói chuyện tình yêu như nghe thằng điêu nói chuyện đạo đức. Hức hức.?
Để nói chuyện yêu đương với bố… khoa học hơn, nay mình quyết định bổ túc kiến thức bằng [BẬT MÍ TẤT TẦN TẬT VỀ TÌNH YÊU]. Sách do chị Thanh Thuỷ Hoàng dịch. Chị tự thú là hiểu về tình yêu rất sơ sài đại cương, vì thuở yêu đương mới nhú đã đắc đạo nhảy bổ vào hôn nhân viên mãn rồi.?
?Sách lên kệ đúng Mùa Yêu luôn ạ!?


Facebook: https://www.facebook.com/vanthanhle1986

5 thoughts on “Mỗi khi bố hỏi chuyện bạn gái, mình đều bảo con đang/vẫn đang trong tình trạng lấy đà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *