?? “Xây dựng Kế hoạch và Quản trị Dự án đến thành công” ??, (Copy from Nguyễn Bá Anh từ CLB Doanh nhân Otofun ), …

?? “Xây dựng Kế hoạch và Quản trị Dự án đến thành công” ??
(Copy from Nguyễn Bá Anh từ CLB Doanh nhân Otofun )
➡️Thời gian: 18h30, ngày 25/01/2018
➡️Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà SEABANK, số 170 – Trần Duy Hưng
➡️ #Link_ĐĂNG_KÝ: https://goo.gl/zodKcA (đã sửa lại form) ??
➡️ Chi phí, dự kiến 100K/người (Thuê địa điểm, 0.5L Lavie, máy chiếu, giấy bút,…)
➡️ #10_cụ/Mợ đăng ký form sớm nhất em tặng file mềm excel lập kế hoạch như trong hình.
➡️ #Đủ_20 (ưu tiên đối với OBC) Cụ/Mợ thì tuần sau, 01/02/2018 em #mời_1_chuyên_gia_về_KPI_chia_sẻ.
➡️Luôn giữ vững tinh thần #GIVE_n_GAIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *