NGÀY RẰM THƠ VIỆT NAM lần thứ 16 tại Văn Miếu Hà Nội

NGÀY RẰM THƠ VIỆT NAM lần thứ 16 tại Văn Miếu Hà Nội.
Cùng mẹ và các cô các bác nhà văn nhà báo nhà thơ nổi tiếng, gồm cả những tên tuổi lớn trong ngành văn chương báo chí Việt Nam … Vẫn còn có các bác hồi nhỏ bảo làm phim về cháu Đào Hồng Thắm, tác giả viết sách viết tác phẩm 200 trang khi 13 tuổi… ngày ấy mẹ ngăn bảo thôi các anh để cho cháu nó lớn, nổi tiếng sớm rồi không học hành không nên cơm…
“Trời còn có bữa sao quên mọc
Anh chẳng bao giờ quên nhớ em”
“Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhặt bã trầu về têm”
Thế giới văn chương thật sâu sắc, thật đẹp.
Hay là…?


Facebook: https://www.facebook.com/CEOdaotham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *