Cuộc sống cứ buộc phải làm 1 diễn viên, nói cười cho tròn vai 1 con người

Cuộc sống cứ buộc phải làm 1 diễn viên, nói cười cho tròn vai 1 con người. Đến cái mạng xh vẫn không được sống thật với bản thân.
– Tại sao mày lại đăng chuyện buồn làm gì. Tại sao ko ráng chịu đi. Người này người kia nhìn vào…
Ừh thì tôi ráng chịu vậy. Cứ cố mà nuốt. Vui thì nói buồn thì tự mình giãy giụa cho tới lúc xuôi tay.


Facebook: https://www.facebook.com/maithi.nguyenthi.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *