Có những sự thích nghi phải oằn mình

Có những sự thích nghi phải oằn mình, phải gọt giũa, phải cắt xén, phải chèn ép cho đến rướm máu để đươc 2 chữ thích nghiCó những sự thích nghi phải oằn mình, phải gọt giũa, phải cắt xén, phải chèn ép cho đến rướm máu để đươc 2 chữ thích nghi


Facebook: https://www.facebook.com/maithi.nguyenthi.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *