XUÂN VẪN MONG CHỜ

XUÂN VẪN MONG CHỜ
Người ơi!Nơi phố xưa tôi đợi
Chờ người câu Quan họ trao duyên
Gió lay vạt áo nghiêng nhành trúc
Em dáng xuân quê vẫn dịu hiền
Bên dòng Hương gọi chuyến đò thương
Đưa người về thăm lại quê hương
Câu hát mười thương_Em! Rất Huế
Tình gửi theo nhau những dặm đường
Ngày ấy_Bây giờ!Ai còn nhớ?
Chờ nhau hoa rụng cánh phai màu
Tiếng nguyệt cầm đêm xuân ai dạo
Câu vọng cổ buồn nhớ thương nhau
Còn nhớ còn thương về đây nhé
Tôi vẫn chờ người góc phố xưa
Đừng để tình buồn trong câu hát
Mùa xuân lạc vào những đêm mưa

5 thoughts on “XUÂN VẪN MONG CHỜ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *