LẶNG LẼ NƠI NÀY

LẶNG LẼ NƠI NÀY
Em bờ đông anh bên bờ tây
Người đầu non kẻ cuối chân mây
Biển tình trùng dương xôn xao sóng
Sao vỡ vào tim nhớ đọa đày
Tình nhớ tình quên ai nào biết
Buồn hắt buồn hiu nào ai hay
Phố hoa rộn ràng ai đón tết
Xuân ơi sao lặng lẽ nơi này

9 thoughts on “LẶNG LẼ NƠI NÀY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *