14h NGÀY MAI (31/3)tại sân NK sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng hấp dẫn “NGÀY HỘI PHÁP LUẬT”

14h NGÀY MAI (31/3)tại sân NK sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng hấp dẫn “NGÀY HỘI PHÁP LUẬT”
Nhanh chân đến sớm nhất để có cơ hội
⚽ Gặp mình tại bàn check in và nhận 5đrl
⚽ Tham gia các gian hàng nhận Giấy chứng nhận tham gia NHPL
⚽ Cơ hội tham gia Rung chuông vàng ?
⚽ Cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác ?


Facebook: https://www.facebook.com/giang.lg.sky

10 thoughts on “14h NGÀY MAI (31/3)tại sân NK sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng hấp dẫn “NGÀY HỘI PHÁP LUẬT””

  1. Huỳnh Như Bạch Trì nó méo tack vs rủ gặp tụi mình….Đúng là giang núi ship hồng ghim OC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *