Nguyễn Hải Thảo, NGHIÊNG, Em nghiêng, chiều xuống thật gần, Tôi nghiêng xuống ngắm, tôi-trần-trụi-tôi, …

Nguyễn Hải Thảo
NGHIÊNG
Em nghiêng
chiều xuống thật gần
Tôi nghiêng xuống ngắm
tôi-trần-trụi-tôi
Nghiêng tình
trăng gió lên ngôi
Nghiêng đêm lơi lả
gọi mời gối chăn
Nghiêng thơm hương
chỗ em nằm
Nghiêng tôi
ru lại giấc trầm
miên du
Nghiêng ban mai
đón ý thơ
Nghiêng hoa cỏ
dệt mộng mơ
xanh ngời…
* Tranh của họa sĩ Đặng Can

4 thoughts on “Nguyễn Hải Thảo, NGHIÊNG, Em nghiêng, chiều xuống thật gần, Tôi nghiêng xuống ngắm, tôi-trần-trụi-tôi, …”

  1. Tho đầy cảm xúc rất hay. Chúc buỗi tối vui vẽ( kg biết dấu hõi õ đâu viết sai ct tại chữ thông cam nhé!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *