Nguyễn Hải Thảo, 13 THỨ 6, Bắt đầu buổi sáng bằng cú phone của em từ bên kia đại dương, Căn hộ hầm…

Nguyễn Hải Thảo
13 THỨ 6
Bắt đầu buổi sáng bằng cú phone của em từ bên kia đại dương
Căn hộ hầm hập nóng
Em thao thao kể chuyện đời, chuyện người…
Anh bần thần chưa thoát cơn váng vất
Xé tờ lịch hôm qua
Ngày mới hiện lên con số 13 thứ 6
Truyền thuyết kể
́là ngày môn đồ Juda phản Chúa
Anh rửa mặt, cạo râu, thay áo…
cưỡi ngựa sắt tàng tàng đến quán cafe quen thuộc.
13 thứ 6 với anh
cũng một ngày như mọi ngày thôi
Trời vẫn xanh
Mây vẫn trôi
Nắng vẫn vàng
và hoa vẫn nở…
Anh vẫn hít – thở mùi quê hương
vẫn thiết tha yêu thành phố mình đang sống
như xương thịt liền da
như trái tim liền nhịp đập
như nhân loại không thể thiếu tình yêu…
(13.04.2018)
* Photo: Lê Thị Mỹ


Facebook: https://www.facebook.com/haithao.nguyen.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *