Nguyễn Hải Thảo

Nguyễn Hải Thảo
DẠ KHÚC
Đêm sâu
trong giấc ngủ vùi
Không gian im ắng
ru tôi yên bình
Mùa đi
khe khẽ bước chân
Tôi dìu tôi khỏi
những phiền muộn đêm
Thảng
nghe tiếng lá
bên thềm
Ô
ban mai
đến bên hiên
bao giờ?!
* Ảnh sưu tập trên net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *