Nguyễn Hải Thảo, HẠN, Không có cơn mưa nào qua đây, Thời gian lên cơn sốt, Người người lên cơn sốt, Tháng tư…

Nguyễn Hải Thảo
HẠN
Không có cơn mưa nào qua đây
Thời gian lên cơn sốt
Người người lên cơn sốt
Tháng tư bốc lửa
Anh và em
sắp hóa thành ngọn đuốc!
Không có cơn mưa nào qua đây
Hàng cây phơi nắng cháy
Con đường nhựa nóng chảy
Thành phố phơi nắng cháy
Chúng mình sắp cháy theo
Không có cơn mưa nào qua đây
để giờ đây
gió trở thành ân sủng
những cơn gió hiếm hoi
xua bớt cái oi bức gai người
hạ nhiệt những cơn điên
sắp bộc phát
trong anh
trong em…
* Ảnh sưu tập trên net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *