Sớm nay đã thấy bán hoa Tết

Sớm nay đã thấy bán hoa Tết, đường cũng đông đúc ngươì chen nhau sắm sửa, còn mấy ngày nữa đâu 🙂 Hôm nay lại một shoot lớn, lớn vì phần trách nhiệm hơn là khả năng ☺️ cứ cố gắng mọi nổ lực sẽ được những người tử tế nhìn nhận ?
? Kiệt Võ

4 thoughts on “Sớm nay đã thấy bán hoa Tết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *