Ko gì vui bằng những ngày cuối năm

Ko gì vui bằng những ngày cuối năm, quần quật có, đêm thức 3-4h sáng có, mệt đến chảy cả máu cam cũng có nhưng vui là dù có bận thế nào thì cũng phải tự tay đi mua từng món quà Tết đóng thùng mà gửi về quê cho từng người ? Hạnh phúc của người làm con xa nhà là vậy ?

3 thoughts on “Ko gì vui bằng những ngày cuối năm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *