Lúc mà có quá nhiều thứ từ niềm vui nỗi buồn đến những thử thách, cơ hội nhìn thấy ngay trước mắt, chợt bản…

Lúc mà có quá nhiều thứ từ niềm vui nỗi buồn đến những thử thách, cơ hội nhìn thấy ngay trước mắt, chợt bản thân bị ngưng lại vài giây rồi lại nghĩ, chắc ông trời thử thách mình thôi, nếu đã là như vậy thì cứ thuận theo ý trời. Người sống có số cả rồi mà phải không, cứ an yên mà sống !

2 thoughts on “Lúc mà có quá nhiều thứ từ niềm vui nỗi buồn đến những thử thách, cơ hội nhìn thấy ngay trước mắt, chợt bản…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *