Cả năm quần quật áo quần cho người khác cho đến cuối năm lại tự hành áo quần cho mình :))

Cả năm quần quật áo quần cho người khác cho đến cuối năm lại tự hành áo quần cho mình :))
Cảm ơn đứa em Kiệt Võ dành shoot chốt hạ cuối năm cho anh :)) một buổi chiều trời nhẹ lên cao, đồ hơi Hàn nên chụp xog tấm này mồ hôi cũng hơi ít nhẹ :)))
Cảm ơn em Thái Vũ Tài Ngân dù cuối năm bận rộn vẫn sắp xếp makeup cho anh đi ngựa :))
26 Tết ?

One thought on “Cả năm quần quật áo quần cho người khác cho đến cuối năm lại tự hành áo quần cho mình :))”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *