Nhà Tái Định Cư – Nhưng Mà người ở cứ phải lẩm nhẩm “Định Mệnh”

Nhà Tái Định Cư – Nhưng Mà người ở cứ phải lẩm nhẩm “Định Mệnh”.
Anh Em Hà Nội có ai ở gần khu này không?, Vậy mà họ để người dân khổ được. Của rẻ đâu phải lúc nào cũng là của ôi đâu trời!!!


Facebook: https://www.facebook.com/soigia.langthang

2 thoughts on “Nhà Tái Định Cư – Nhưng Mà người ở cứ phải lẩm nhẩm “Định Mệnh””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *