Một người Mình xưng hô là “Bác” một người thân mật gọi là “Chị”! Vẻ đẹp Tình yêu của hai người là một…

Một người Mình xưng hô là “Bác” một người thân mật gọi là “Chị”! Vẻ đẹp Tình yêu của hai người là một điều mà ngôn từ có lẽ sẽ bất lực khi miêu tả!


Facebook: https://www.facebook.com/soigia.langthang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *