Photographer: Tiên Hồ Hiệp Thủy , Bạn đó chụp “có tâm” nên chắt lọc tinh túy lắm mới có tấm hình ra hồn ?

Photographer: Tiên Hồ Hiệp Thủy
Bạn đó chụp “có tâm” nên chắt lọc tinh túy lắm mới có tấm hình ra hồn ?.
Không đen thui, không tàn hình, không mất nét là dzui roài m nhỉ ?


Facebook: https://www.facebook.com/giang.lg.sky

10 thoughts on “Photographer: Tiên Hồ Hiệp Thủy , Bạn đó chụp “có tâm” nên chắt lọc tinh túy lắm mới có tấm hình ra hồn ?”

  1. Tôi thấy bà đi chụp hình lấy tiền đc rồi đó. Ước chi đc Tiên Điện Biên chụp cho NN 1 tấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *