Ngày chủ nhật: Cúng tất niên, dọn dẹp nhà cửa

Ngày chủ nhật: Cúng tất niên, dọn dẹp nhà cửa. Giờ thì relax với âm nhạc và gởi báo giá.
Liệu quyết tâm: “Bớt giúp, bớt bao đồng, bớt chữa cháy, bớt ôm” có được thực hiện không nhỉ ?

One thought on “Ngày chủ nhật: Cúng tất niên, dọn dẹp nhà cửa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *