4/2 đội tuyển #U23VN sẽ có mặt tại Sài Gòn giao lưu với 25

4/2 đội tuyển #U23VN sẽ có mặt tại Sài Gòn giao lưu với 25.000 khán giả ở SVĐ Thống Nhất4/2 đội tuyển #U23VN sẽ có mặt tại Sài Gòn giao lưu với 25.000 khán giả ở SVĐ Thống Nhất


Facebook: https://www.facebook.com/liu.fang.148

10 thoughts on “4/2 đội tuyển #U23VN sẽ có mặt tại Sài Gòn giao lưu với 25”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *