Tớ tên Hiếu – 17 tuổi xưa tớ đi loăng quăng SG

Tớ tên Hiếu – 17 tuổi xưa tớ đi loăng quăng SG. Giờ tớ về HP tập tẹ kinh doanh đủ thứ ví dụ như đồ ăn, đồng hồ nữa. Các bạn hãy ủng hộ để tớ kinh doanh thành công. Tớ cảm ơn ạ!

4 thoughts on “Tớ tên Hiếu – 17 tuổi xưa tớ đi loăng quăng SG”

  1. Hihi chào câu tớ tên ngoan 5 tủi do còn nhỏ xíu nên hem có chiền mua đồ cậu bán nha =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *