Tháng 3 đã full lịch cho phim cưới & MV

Tháng 3 đã full lịch cho phim cưới & MV, và lần này sẽ ở Đà Lạt gần cả tháng :)Tháng 3 đã full lịch cho phim cưới & MV, và lần này sẽ ở Đà Lạt gần cả tháng 🙂

10 thoughts on “Tháng 3 đã full lịch cho phim cưới & MV”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *