Ngày nào cũng miệt mài cày clip trả nợ cho khách đây

Ngày nào cũng miệt mài cày clip trả nợ cho khách đây, mỗi ngày sẽ cố gắng xong đc 1 clip, các khách iu cứ kiên nhẫn chờ đợi đừng hối e để từ từ e làm cho đẹp nghen 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *