Update

Update…
Mọi người đang chung tay, sức mạnh cộng đồng mạng!
Cố lên, tất cả chúng ta, tất cả già trẻ lớn bé, trai gái, mẹ bỉm,,, vì tương lai trẻ em gái, chống lại tội ác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *