Sắp tết rồi mà bà con vẫn book tới tấp

Sắp tết rồi mà bà con vẫn book tới tấp. Khoảng tuần sau là thôi nghỉ không nhận lịch nữa nha. Năm nay quá ưu đãi cho mình rồi, nghỉ được rồi, h bình tĩnh mà sống đã.


Facebook: https://www.facebook.com/TGIFstudio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *