Hình như ra film rồi

Hình như ra film rồi… :))
Kể cũng có cái lưu lại sau mấy bận dầm dề hà bội với chúng bọn. Quay với edit cũng mệt ác đấy nên h bay ra lại hưởng khí lạnh coi film đây :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *