Sáng nay 15 em [TRÊN ĐỒI, MỞ MẮT, VÀ MƠ] tiếp tục về Huế với Trương Thị Nhật Linh

Sáng nay 15 em [TRÊN ĐỒI, MỞ MẮT, VÀ MƠ] tiếp tục về Huế với Trương Thị Nhật Linh. Đóng hàng xong thì gặp quả ảnh này từ nhà An Nhiên! Yêu thế chứ lị! hị hị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *