Tết sum vầy- Ngày mùng một Tết , Gía đình Phạm Đỗ hội ngộ tại ngôi nhà 76 – Thắp hương Ban thờ Gia tiên và chúc…

Tết sum vầy- Ngày mùng một Tết , Gía đình Phạm Đỗ hội ngộ tại ngôi nhà 76 – Thắp hương Ban thờ Gia tiên và chúc Tết trong không khi ấm cúng và đầy ắp tiếng cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *