Chuyến uber đầu tiên ở BK, anh tài xế siêu dễ thương, cách mình gần 20p nhưng vẫn chạy đến

Chuyến uber đầu tiên ở BK, anh tài xế siêu dễ thương, cách mình gần 20p nhưng vẫn chạy đến. Tiếng anh rất tốt hỏi ra thì anh từng du học ở Châu Âu :))))
Thành phố này có nhiều điều thật dễ thương


Facebook: https://www.facebook.com/orchids.ailan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *