Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02 tại sân vận động Thống Nhất lúc 17h – 18h sẽ giao lưu với U23 Viet Nam

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02 tại sân vận động Thống Nhất lúc 17h – 18h sẽ giao lưu với U23 Viet Nam.??Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02 tại sân vận động Thống Nhất lúc 17h – 18h sẽ giao lưu với U23 Viet Nam.??


Facebook: https://www.facebook.com/thoai.ledanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *