Nguyễn Hải Thảo , THẤP THOÁNG , Em thấp thoáng bên đời anh

Nguyễn Hải Thảo
THẤP THOÁNG
Em thấp thoáng bên đời anh… thấp thoáng
Như cơn gió thoảng qua… thấp thoáng thôi
Như thế đủ vườn tình anh thơm ngát
Một đóa yêu vừa hé nụ trong đời…
* Tranh của họa sĩ Đặng Can.

4 thoughts on “Nguyễn Hải Thảo , THẤP THOÁNG , Em thấp thoáng bên đời anh”

  1. Em thấp thoáng…cho vườn anh thơm ngát.Đừng bước chân vô…cho mộng rối bời bời….Hjhj….anh hỉ

  2. Một đóa yêu vừa hé nụ trong đời.. SAO KHONG CHO MỘT ĐÓA YÊU VỪA THẤP THOÁNG TRONG ĐỜI LUÔN NHÀ THƠ NHỈ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *