Tịnh xá Ngọc Xuân vừa nhận được 4

Tịnh xá Ngọc Xuân vừa nhận được 4.000k của Phật Đường Địa Tạng Võ Vy Yến Võ ủng hộ xây nhà nuôi người già tàn tật neo đơn.
Sư chân thành ghi nhận ân đức của MTQ và hồi hướng cầu nguyện cho gia đình các MTQ Phật Tử được dồi dào sức khoẻ bình an hạnh phúc và được nhiều may mắn trong cuộc sống của cõi Trời và Người.
Hồi hướng về cữu huyền thất tổ được về cõi Phật.

11 thoughts on “Tịnh xá Ngọc Xuân vừa nhận được 4”

  1. ?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ???? Xin thường niệm ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *