Đến nơi này không chỉ có cảnh chùa quá đẹp mà còn được nghe những câu chuyện về Thầy Thích Trí Tịnh người mà đã dịch rất nhiều kinh điển lớn của nhà Phật

Đến nơi này, không chỉ có cảnh chùa quá đẹp, mà còn được nghe những câu chuyện về Thầy Thích Trí Tịnh, người mà đã dịch rất nhiều kinh điển lớn của nhà Phật.
Cuộc đời của cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh là một tấm gương sáng về trí Đức và giáo dục cho nhiều thế hệ.
PS: cả nhà có dịp ghé qua ngôi chùa Vạn Đức – 502 Tô Ngọc Vân , Thủ Đức để xem và đọc những câu chuyện về Thầy nha, hay lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *