Đọc sách viết về phương Tây thấy rõ một điều

Đọc sách viết về phương Tây, thấy rõ một điều:
– Nghệ sĩ đường phố là người của công chúng, sống nhờ công chúng, tài năng được thừa nhận bởi công chúng. Và vì thế, họ đứng cùng công chúng.
– Nghệ sĩ cung đình, sống nhờ miếng cơm của vua ban. Vì thế, phần đông, họ phải “ăn cơm Chúa, múa tối ngày”.
Thời loạn, kẻ chốn cung đình thường đi theo quyền lực vua chúa, xiểm nịnh vua chúa. Có những kẻ leo cao nhờ tài xu nịnh.
Nhưng lịch sử cho thấy, nịnh thần luôn có kết cục chẳng ra gì sau cuộc phong ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *