Về miền Trung Anh về Đồng hoang vẫn gió Vu vu giọng mù u sáo ai trải dài đầm phá

Về miền Trung.
Anh về
Đồng hoang vẫn gió
Vu vu giọng mù u sáo ai trải dài đầm phá
Nắng chiều vẫn hạ
Mà đã mùa thu trong giọng ru của bà
À ơi
Cháu ơi cháu ngủ cho an
Nay mai mẹ sẽ về làng thăm con…
Anh về
Nắng đã ngủ ngoan
Bờ đê vẫn gió
Cánh cò đã vò võ sang sông
Giọng miền Trung rụng trong gió Lào nao nao nung bức
Gánh cực mà chạy lên non
Gánh bao nhiêu cực vẫn còn sau lưng…
Anh về miền Trung
Cây dọc mùng trơ gốc
Cát trắng triền miên muộn phiền ngược dốc
Mây trắng trên đầu, nắng đỏ thắp lưng
Mệ già nước mắt rưng rưng
Ngóng chiều trôi nổi, tay bưng mặt buồn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *