Hẻm đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người dân khi hỏi đường hay muốn mua một thứ gì đó

“Hẻm” đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người dân khi hỏi đường hay muốn mua một thứ gì đó. Đặc trưng của những con hẻm ở Sài Gòn là những quán cóc nhỏ ngự trị trên những lối đi vốn đã không thể hẹp hơn ấy. Nhưng chẳng thấy ai cảm thấy phiền mà thích thú với những quán ăn này. Sáng sớm, ở những con hẻm lại vang lên tiếng í ới gọi nhau “Ra đầu hẻm mua giùm mẹ tô bún”, “Cafe hẻm đi tụi bay ơi” “Tao đang ở hẻm A, B, C… ra đây đi”…
Và hiển nhiên 1 đứa ham Sài Gòn như tui thì mấy con hẻm Sài Gòn luôn chứa những điều kỳ diệu đi mãi không hết.

3 thoughts on “Hẻm đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người dân khi hỏi đường hay muốn mua một thứ gì đó”

  1. Đâu đó còn những tiếng lảnh lót rất đáng yêu khác:_Chạy trong hẻm mà chạy như ăn cướp zay thằng quỷ, tế ông bà ông dãi mày hả?_Nhà nào cho chó ị nữa đây, ở chung hẻm mà ko có ý thức gì hết zay?!_Mày nhắn tao cái hẻm gì xuyệt xuyệt tám bận, vô rồi ko biết đường ra luôn nè má!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *