LỜI NHỦ CHO BẢN THÂN VÀ THƯỜNG NÓI VỚI CON

LỜI NHỦ CHO BẢN THÂN VÀ THƯỜNG NÓI VỚI CON:
Một người chơi được một bản nhạc hay thì không tự nhiên họ có thể chơi hay được như vậy, mà họ cũng có sự bắt đầu bằng từng nốt nhạc từ điểm xuất phát, rồi trải qua một quá trình rèn luyện họ mới chơi được những bản nhạc hay như vậy. Bởi vậy bất cứ thiên tài nào họ cũng có sự bắt đầu giống như bạn, chẳng qua là bạn có KIÊN TRÌ NỖ LỰC được như họ hay không mà thôi.

3 thoughts on “LỜI NHỦ CHO BẢN THÂN VÀ THƯỜNG NÓI VỚI CON”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *