Đứng trước cảnh tang thương của Tượng Chịu Nạn bị đập vỡ từng mảnh vụn cây Thánh giá bị bẻ cong và hạ xuống mái che tượng Đức Mẹ dang dở vì bị cấm lợp cho xong hai vị đứng hàng đầu Dòng Biển Đức trên thế giới đã chạnh lòng chia sẻ nỗi đau và khích lệ các Đan sỹ tiếp tục đừng sợ một khi đã can đảm làm chứng cho Giáo Hội đã mạnh mẽ bảo vệ biểu tượng thiêng thánh và đã tỏ ra phong thái người tu hành qua vụ việc ở Đồi Khổ Nạn

Đứng trước cảnh tang thương của Tượng Chịu Nạn bị đập vỡ từng mảnh vụn, cây Thánh giá bị bẻ cong và hạ xuống, mái che tượng Đức Mẹ dang dở vì bị cấm lợp cho xong, hai vị đứng hàng đầu Dòng Biển Đức trên thế giới đã chạnh lòng, chia sẻ nỗi đau và khích lệ các Đan sỹ tiếp tục “đừng sợ”, một khi đã can đảm làm chứng cho Giáo Hội, đã mạnh mẽ bảo vệ biểu tượng thiêng thánh và đã tỏ ra phong thái người tu hành qua vụ việc ở Đồi Khổ Nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *