LỤY VƯƠNG TRĂM niềm thương khắc khoải NĂM canh mãi mộng mơ LỤY lòng thương nhớ vu vơ MỘT lần gặp gỡ tình khờ nhớ mong

==== LỤY VƯƠNG ====
TRĂM niềm thương khắc khoải
NĂM canh mãi mộng mơ
LỤY lòng thương nhớ vu vơ
MỘT lần gặp gỡ tình khờ nhớ mong
CHỮ duyên chưa trọn vẹn
TÌNH mãi nghẹn trong tim
NGHÌN thu thệ ước đắm chìm
NĂM nao tình bậu môi mềm đắm say
SƯƠNG mờ giăng lối nhỏ
KHÓI lan tỏa lam chiều
NHỚ người cảnh vật ủ ê
HÌNH xưa lối củ đâu hề nhạt phai
BÓNG tà dương buông xỏa
AI đẫy gío lung linh
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH
NGHÌN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI ..
===KTP ===

20 thoughts on “LỤY VƯƠNG TRĂM niềm thương khắc khoải NĂM canh mãi mộng mơ LỤY lòng thương nhớ vu vơ MỘT lần gặp gỡ tình khờ nhớ mong”

  1. thơ hay cảnh đẹp thật hữu tình rất tuyệt vời anh chức a va gđ bt mk vv hp anh nhé

  2. Thời gian như một giấc mơ Tìm về ký úc cho thơ them nồng Đời ta muôn kíp long đong Giật mình ngoảnh lại nghe lòng them đau..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *