CON NGƯỜI KHỔ NẠN XÃ HỘI GẶP TAI NẠN LÀ VÌ ĐÂU

CON NGƯỜI KHỔ NẠN, XÃ HỘI GẶP TAI NẠN LÀ VÌ ĐÂU?
A DI ĐÀ PHẬT!
Vì thế, gặp được Phật pháp, vận mạng mới chuyển biến rất lớn, mỗi một lần bị vùi dập là một lần được tiến triển với mức độ lớn, đồng học ở cạnh tôi đều đích thân thấy điều này.
Chúng ta học Phật chỉ có một sứ mạng: Mong cho chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật tồn tại lâu dài, học đòi Thích Ca Mâu Ni Phật giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ bằng giáo học.
Con người khổ nạn, xã hội gặp tai nạn là vì đâu? Đều do chúng sanh mê hoặc, điên đảo, tạo tác nghiệp bất thiện mà cảm vời. Làm thế nào để giúp chúng sanh, giúp xã hội hóa giải tai nạn? Dùng ngay biện pháp quen thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật, giảng Kinh, dạy học.
Bởi lẽ, người giảng Kinh dạy học càng đông, kẻ được giáo hóa càng nhiều, người giác ngộ càng lắm, nhiều vấn đề trong xã hội sẽ được giải quyết, cái gọi là “thiên tai” cũng dần dần bị hóa giải, chuyện này là thật, chẳng giả!
HT. TỊNH KHÔNG
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải

14 thoughts on “CON NGƯỜI KHỔ NẠN XÃ HỘI GẶP TAI NẠN LÀ VÌ ĐÂU”

  1. A DI ĐÀ PHẬT…Con đã tin Thiên Tai từng được hóa giải…Còn hôm nay kiếp nạn này….?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *