Đây là một số đứa bị cô chủ định lôi ra thanh lý

Đây là một số đứa bị cô chủ định lôi ra thanh lý.
Nhưng
Khi hạ quyết tâm định lôi chúng ra thanh lý. Thắm lại chợt nhận ra rằng chúng quá đẹp.
Và Thắm mặc cũng rất đẹp.
Vậy tại sao Thắm lại ko mặc chúng nó, tại sao lại bỏ mặc chúng nó mười mấy hai mươi tháng ko ngó tới. Thậm chí nếu ko xem ảnh thì quên luôn là có sự tồn tại của bọn nó. Tại sao Lại cứ có mới nới cũ, ngày nào cũng tha lôi thêm rất nhiều đứa mới về. Rồi bỏ mặc những đứa đẹp đẽ này. Đa số là hàng thiết kế, rất hiếm khi bị đụng hàng với người ta.
Rẻ nhất cũng là order của Zara về mặc.
Sao Thắm lại Quên chúng nhanh thế nhỉ.
Thảo nào bà Thiệp luôn kêu thân vì chuyện tủ quá nhiều quần áo ko thấy mặc.
Hay là giờ lập một cái thời khoá biểu mỗi ngày mặc gì?
Tự tin là 3 tháng vẫn ko bị mặc trùng nhau. Thật sự

5 thoughts on “Đây là một số đứa bị cô chủ định lôi ra thanh lý”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *