SAU KHI CHA CON QUA ĐỜI CON LÀM BÀI VỊ THỜ Ở CHÙA ĐỒNG THỜI LÀM NHỮNG VIỆC THIỆN HỒI HƯỚNG CHO ĐẾN NAY ĐÃ HƠN MỘT NĂM RỒI NHƯNG NGƯỜI NHÀ CON VẪN CÒN THẤY CHA CON BỊ ĐUỔI ĐÁNH

SAU KHI CHA CON QUA ĐỜI, CON LÀM BÀI VỊ THỜ Ở CHÙA, ĐỒNG THỜI LÀM NHỮNG VIỆC THIỆN HỒI HƯỚNG CHO ĐẾN NAY ĐÃ HƠN MỘT NĂM RỒI, NHƯNG NGƯỜI NHÀ CON VẪN CÒN THẤY CHA CON BỊ ĐUỔI ĐÁNH. XIN HỎI ĐỆ TỬ PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY ?
– BẠN PHẢI LÀM VIỆC THIỆN HỒI HƯỚNG CHO CHA BẠN KHÔNG ĐƯỢC GIÁN ĐOẠN, nếu gặp phải tình trạng như vậy, bạn nên cầu tiêu tai cho cha bạn, TIÊU TAI CÓ NGHĨA LÀ ĐEM CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG CHO OÁN THÂN TRÁI CHỦ CỦA CHA BẠN, hy vọng việc bất hòa giữa cha bạn và oán thân trái chủ được hóa giải.
– Làm như vậy mới đúng. Việc này những người sau này đều có thể làm. CÁCH LÀM LÀ PHẢI CHUYÊN TÂM, CÓ CHUYÊN MỚI CÓ THÔNG, CÓ CẢM ỨNG.
– CHÚNG TA BỎ RA THỜI GIAN MỘT THÁNG, NGÀY NÀO CŨNG TỤNG MỘT BỘ KINH ĐỊA TẠNG, DUYÊN VÌ NGƯỜI MẤT MÀ TỤNG, Duyên vì oán thân trái chủ của họ mà tụng, mong rằng đem công đức này hóa giải oán kết của họ.
– HOẶC LÀ NGÀY NÀO CŨNG NIỆM MƯỜI NGÀN DANH HIỆU PHẬT RIÊNG VÌ HỌ. Việc làm này rất có hiệu quả, nếu phát tâm thật sự thì hãy niệm bằng cái tâm chân thành.
– Tôi tin rằng làm như vậy từ một tháng đến ba tháng sẽ hóa giải được, KHI ĐÃ HÓA GIẢI RỒI THÌ CÓ ĐIỀM ỨNG RẤT TỐT, BẠN SẼ NẰM MỘNG THẤY CHA BẠN VỀ CẢM ƠN BẠN, CÁC OÁN THÂN TRÁI CHỦ ĐẾN GÂY CHUYỆN ĐÓ SẼ KHÔNG CÒN NỮA !
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT

3 thoughts on “SAU KHI CHA CON QUA ĐỜI CON LÀM BÀI VỊ THỜ Ở CHÙA ĐỒNG THỜI LÀM NHỮNG VIỆC THIỆN HỒI HƯỚNG CHO ĐẾN NAY ĐÃ HƠN MỘT NĂM RỒI NHƯNG NGƯỜI NHÀ CON VẪN CÒN THẤY CHA CON BỊ ĐUỔI ĐÁNH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *