KHỔNG TỬ DẠY bất hiếu với ba mẹ THỜ CÚNG VÔ ÍCH

?KHỔNG TỬ DẠY :
bất hiếu với ba mẹ : THỜ CÚNG VÔ ÍCH ..
☘️Không có hiếu kính Với Cha Mẹ
Niệm Phật ko thể vãng Sanh được
?Vì làm người hiếu kính với cha mẹ đây bạn còn chưa làm được !!!
vậy Có Tư cách gì Mà học phật Làm phật đây..!
??Nghe có Đạo Lý gì ko ??
BA ĐỜI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỀU PHẢI HỌC QUA PHÁP MÔN HIẾU KÍNH NÀY !
??ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH LÀ HIẾU KINH CỦA NHÀ PHẬT TA PHẢI HỌC VÀ HÀNH CHO ĐƯỢC BỘ KINH NÀY .. khi đó niệm phật mới có phần vãng sanh
??A di đà phật xin thường niệm
HH cung kính 1/5/08/T2

6 thoughts on “KHỔNG TỬ DẠY bất hiếu với ba mẹ THỜ CÚNG VÔ ÍCH”

Leave a Reply to Phuong Nguyen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *